Szkolenia

Szkolenie, kurs: DARMOWE SZKOLENIA SPAWACZA/MAGAZYNIER

w kategorii: Darmowe szkolenia, Szkolenia Unijne

Na obecną chwilę prowadzimy dwa projekty.

Pierwszy z nich to projekt pn. Łódzka Aktywizacja. W ramach tego projektu poszukujemy osób zainteresowanych szkoleniem –  Spawacz metodą MAG 135.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym dającym uprawnienia zawodowe.

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych po 30 roku życia , z powiatów: zduńskowolski, łaski, pabianicki, zgierski, kutnowski.  Mile widziane osoby po 50 roku życia.

Szkolenie trwa 145 godzin czyli około 15 dni szkoleniowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują jednorazowo stypendium szkoleniowe w kwocie ok. 1370 zł po odbytym szkoleniu.

Dla niewielkiej grupy kursantów oferujemy staż – o tym decyduje pośrednik pracy.

Każdemu uczestnikowi po ukończonym szkoleniu, pomagamy szukać pracy. Zależy nam, aby po odbytym szkoleniu uczestnicy projektu znaleźli zatrudnienie, nie tylko w zawodzie spawacza.

Drugi projekt w którym prowadzimy rekrutację to projekt pn. Aktywni na rynku pracy.  Tu nabór prowadzony jest na szkolenia; operator wózka widłowego (magazynier), sprzedawca, gastronomia, pracownik biurowy.

Szkolenia z koparkoładowarki i wózka widłowego kończą się egzaminami państwowymi dającymi uprawnienia zawodowe.

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych po 30 roku życia z powiatów: zduńskowolski, łaski, poddębicki, pajęczański, bełchatowski, pabianicki.  Mile widziane osoby po 50 roku życia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenie oraz zwrot kosztów dojazdów na staż.

Po zakończonym szkoleniu kierujemy na  trzy miesięczny staż z możliwością zatrudnienia.

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu składanego przed komisją imbigs, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu ustnego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl