Szkolenia

Szkolenie, kurs: Koparka jednonaczyniowa kl. I wszystkie

w kategorii: Maszyny do robót ziemnych

Kurs „Koparka jednonaczyniowa kl. I wszystkie

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

koparka

Koparki jednonaczyniowe kl. I wszystkie typy są to maszyny o tonażu masy całkowitej powyżej 25 ton. Koparki takiej wielkości służą pomocą w dużych przedsięwzięciach budowlanych, w odkrywkowych zakładach górniczych. Aby pozyskać tak pożądane uprawnienia należy posiadać ukończone szkolenie z modułów dla uprawnień operatora klasy III w specjalności operatora koparki jednonaczyniowej.

CEL KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przez komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej wszystkie typy w zakresie I klasy uprawnień.

PROGRAM

Szkolenie obejmuje 41 godzin zajęć z zakresu:

  • koparki jednonaczyniowe – przedmioty specjalistyczne klasa I
  • zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi
  • technologia i organizacja robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi

Zapraszamy na naszego facebooka !

kop1

Warunkiem ukończenia szkolenia jest 80% obecności na zajęciach.

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu składanego przed komisją imbigs, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu ustnego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl