Szkolenia

Szkolenie, kurs: Koparkoładowarka kl. III wszystkie

w kategorii: Maszyny do robót budowlanych, Maszyny do robót ziemnych

Kurs „ Operator koparkoładowarki kl. III, wszystkie”

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

Zapraszamy na naszego facebooka !

OPIS SZKOLENIA

Koparkoładowarki są popularnymi i wszechstronnymi maszynami przeznaczonymi do wykonywania lekkich robót ziemnych, załadowczych i rozbiórkowych. Dzięki swej budowie koparkoładowarki spełniają zarówno funkcję koparki, jak i ładowarki. Maszyny te,znane są ze swojej uniwersalności. Ich kołowy napęd oparty na systemie 4×4 oraz hydraulicznym przeniesieniu momentu obrotowego na koła jezdne sprawia, iż maszyny te są niezawodne i mało awaryjne, a niewielka ich masa powoduje, że mogą szybko przemieszczać się po jezdniach, drogach gruntowych i bezdrożach. Koparkoładowarki służą głównie do przygotowania terenu budowy, do wykonywania niewielkich wykopów, kopania rowów, prac porządkowych, załadunków materiałów sypkich oraz rozładunku artykułów złożonych na paletach transportowych, do skuwania elementów murowanych oraz betonowych i do wykonywania wielu innych prac na placu budowy. Maszyny te znajdują również szerokie zastosowanie w gospodarstwach rolnych. Zakres zastosowania koparkoładowarek rozszerza się po wyposażeniu ich w dodatkowe, wymienne elementy robocze, takie jak młoty udarowe, zamiatarki, miksery, czerpaki, chwytaki itp.

CEL KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

PROGRAM

Szkolenie obejmuje 134 godzin zajęć w tym: 52 godziny teorii z zakresu:

  • Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn;

  • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych;

  • Koparkoładowarki – przedmioty specjalistyczne klasa III;

oraz 82 godziny zajęć praktycznych dla grupy słuchaczy.

 

Warunkiem ukończenia szkolenia jest 80% obecności na zajęciach.

kop-ład

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu składanego przed komisją imbigs, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu ustnego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl