Szkolenia

Szkolenie, kurs: Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno- asfaltowych kl. II wszystkie

w kategorii: Maszyny do robót drogowych

Kurs „ Operator maszyny do rozkładania mieszanek mineralno – asfaltowych kl. II wszystkie”

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

rozkładarka betonu

OPIS SZKOLENIA

Podstawowymi maszynami do rozkładania mieszanek na drogach oraz innych terenach utwardzanych z użyciem mieszanek mineralno – asfaltowych są rozkładarki często zwane potocznie rozściełaczami. Maszyny te służą do wbudowywania mieszanek  pasmami o szerokości od 2 do 16 m i grubości od 10 do 500 mm i więcej. Obecnie rozściełacze to maszyny o napędzie mechanicznym silnikowym i sterowaniem hydraulicznym. Wszystkie maszyny do rozkładania mieszanek zostały zaprojektowane i wykonane z myślą o zapewnieniu im optymalnej niezawodności i wydajności z zachowaniem zasad ergonomii pracy obsługi. Rozkładarki wykorzystywane są również popularnie przy układaniu podbudowy dróg z mineralnego kruszywa. Osoby obsługujące rozkładarki muszą posiadać uprawnienia wydawane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wieńczącego proces kształcenia kursowego.

CEL KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie operatora maszyny do rozkładania mieszanek mineralno – asfaltowych w zakresie II klasy uprawnień.

PROGRAM

Szkolenie obejmuje 134 godzin zajęć w tym: 52 godziny teorii z zakresu:

  • Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn

  • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
  • Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno – asfaltowych – przedmioty specjalistyczne

oraz 82 godziny zajęć praktycznych.

Zapraszamy na naszego facebooka !

Warunkiem ukończenia szkolenia jest 80% obecności na zajęciach.

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu składanego przed komisją imbigs, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu ustnego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl