Oferty pracy

Oferty pracy

Zatrudnimy wykładowców przedmiotów technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, elektrotechniki, technologii robót budowlanych i drogowych oraz instruktorów praktycznej nauki  zawodu w zawodach operator maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKŁADOWCOM NA KURSACH OPERATORÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH

 • ukończone studia wyższe techniczne (z tytułem minimum inżyniera)
 • przygotowanie pedagogiczne lub chęć jego uzupełnienia
 • gotowość do pracy w weekendy (nauczanie w trybie zaocznym – soboty i niedziele)
 • mile widziany staż zawodowy związany z bezpośrednią eksploatacją maszyn określonej specjalności,

Miejsce pracy: Sieradz

Tematy przewidziane do realizacji na szkoleniach: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, elementy hydrauliki, budowa maszyn, technologia robót.

 

WYMAGANIA STAWIANE INSTRUKTOROM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • co najmniej 2-letni staż pracy przy obsłudze maszyn określonej specjalności,
 • posiadanie uprawnień najwyższej klasy (nie dotyczy maszyn w zakresie tylko III klasy i bez klasy)
 • gotowość do pracy w weekendy (nauczanie w trybie zaocznym – soboty i niedziele)
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Miejsce pracy: Sieradz

Obecnie poszukujemy instruktorów w następujących specjalnościach: koparko-ładowarka, koparka jednonaczyniowa, ładowarka jednonaczyniowa, spycharka, walec drogowy, frezarka do nawierzchni dróg, rozkładarka do mas bitumicznych, węzeł betoniarski, przecinarki do nawierzchni dróg, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, narzędzia udarowe ręczne, piły mechaniczne do ścinki drzew, betoniarki, rusztowania budowlano – montażowe metalowe, wózki widłowe, żurawie przenośne  kategorii IIż, podesty ruchome przejezdne oraz suwnice.

 

WYMAGANIA DLA WYKŁADOWCÓW PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • ukończone studia wyższe (mile widziane kierunkowe)
 • przygotowanie pedagogiczne lub chęć jego uzupełnienia
 • doświadczenie w realizacji szkoleń

 

Miejsce pracy: Sieradz i okolice