Opracowania wewnątrzzakładowych przepisów i regulacji

Opracowania wewnątrzzakładowych przepisów i regulacji

Usługi w zakresie opracowania wewnątrzzakładowych przepisów i regulacji:

  • regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów działalności socjalnej;
  • zasad wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;
  • instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
  • instrukcji eksploatacji i ruchu urządzeń energetycznych;
  • oceny stanu bhp w zakładzie;
  • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
  • oceny zgodności maszyn z przepisami, dyrektywami i normami UE;
  • pomoc pracodawcom w temacie dostosowania zakładów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • obsługa pracodawców w zakresie realizacji obowiązków służby bhp.