Szkolenia

Szkolenie, kurs: Pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl. III wszystkie

w kategorii: Maszyny do robót budowlanych

 „Pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl. III wszystkie”

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

piły mechaniczne

OPIS SZKOLENIA

Piła mechaniczna do ścinki drzew wyposażona w niewielkiej mocy napęd spalinowy, stała się współcześnie podstawowym narzędziem ręcznym drwala, pilarza i innych użytkowników. Piły mechaniczne znalazły zastosowanie między innymi w leśnictwie, energetyce, przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, budownictwie, sadownictwie, straży pożarnej, zieleni miejskiej oraz w gospodarstwach rolnych i domowych.
Piły mechaniczne to jedne z najbardziej skutecznych i wydajnych, ale jednocześnie niebezpiecznych przenośnych narzędzi roboczych używanych do pozyskiwania i wstępnej obróbki mechanicznej drewna. Stwarzają one poważne zagrożenia urazami, szczególnie podczas tzw. odbicia piły na skutek jej niekontrolowanego kontaktu z drewnem lub innym materiałem. Praca piłą polega na przecinaniu drewna łańcuchem roboczym zaopatrzonym w ostre zęby tnące. Fakt, że jest piła mechaniczna do ścinki drzew to urządzenie zarówno popularne jak i wielce niebezpieczne oraz z uwagi na duże zróżnicowanie użytkowników pił, pozyskanie uprawnień operatora pił mechanicznych do ścinki drzew kl. III wszystkie typy stało się priorytetem dla wielu przedsiębiorstw korzystających z tego urządzenia.

CEL KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień.

PROGRAM

Szkolenie obejmuje 36 godzin zajęć w tym: 22 godzin teorii z zakresu:

  • bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
  • pilarki mechaniczne do ścinki drzew – przedmioty specjalistyczne klasa III

oraz 14 godzin zajęć praktycznych.

Zapraszamy na naszego facebooka !

Warunkiem ukończenia szkolenia jest 80% obecności na zajęciach.

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu składanego przed komisją imbigs, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu ustnego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl