Szkolenia

Szkolenie, kurs: Podajniki do betonu (mixokret) kl. III wszystkie

w kategorii: Maszyny do sortowania kruszyw oraz produkcji i stosowania betonu

Kurs „Operator podajników do betonu kl. III wszystkie”

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

podajnik do betonu

OPIS SZKOLENIA

Podajniki do betonu zalicza się do maszyn zwanych torkretnicami. Za pomocą tych maszyn realizowane jest podawanie betonu w różne miejsca, zarówno wewnątrz budynków jak i poza nimi. Torkretnice są maszynami wykorzystywanymi do transportu materiałów sypkich oraz mas betonowych. Transport betonu w podajniku do betonu jest realizowany pneumatycznie. Ważną ich zaletą jest możliwość aplikacji mieszanki betonowej w trudno dostępne miejsca oraz na znaczne odległości. Zakres ich zastosowań jest bardzo szeroki, są to prace przy wzmacnianiu powierzchni na budowach inżynieryjnych, budowie działów wodnych, obudowywaniu sklepień tuneli i korytarzy w budownictwie podziemnym oraz renowacjach konstrukcji betonowych. Podajnik do betonu (miksokret) służy do mieszania, pompowania i natryskiwania jastrychu, piasku, betonu o uziarnieniu do 16 mm. Torkretnica, zwana natryskiwarką betonu, ze względu uniwersalność działania i szeroki zakres zastosowań, nadaje się do wypełniania betonem wszelkich szczelin, jak również do dokonywania wielko powierzchniowego natrysku, lecz najczęściej wykorzystuje się ją do zakładania różnych posadzek w pomieszczeniach. Do obsługi kiksokretów niezbędne jest posiadanie uprawnienia wydawanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wieńczącego proces kształcenia kursowego.

CEL KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przez komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie operatora podajników do betonu w zakresie III klasy uprawnień.

PROGRAM

Szkolenie obejmuje 68 godzin zajęć w tym: 45 godzin teorii z zakresu:

  • Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
  • ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych
  • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
  • Ogólna budowa i obsługa
  • technologia robót

oraz 23 godzin zajęć praktycznych.

Zapraszamy na naszego facebooka !

Warunkiem ukończenia szkolenia jest 80% obecności na zajęciach.

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu składanego przed komisją imbigs, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu ustnego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl