Szkolenia

Szkolenie, kurs: Podesty ruchome

w kategorii: Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Kurs „Podesty ruchome (przewoźne i samojezdne kat. I P oraz masztowe i stacjonarne kat. II P)”

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

podesty ruchome

OPIS SZKOLENIA

Do wielu prac na wysokościach w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się podesty ruchome. Pod względem cech konstrukcyjnych urządzenia te można podzielić na trzy grupy: podesty ruchome masztowe, podesty ruchome wiszące oraz podesty ruchome przejezdne. Podesty ruchome przejezdne są urządzeniami przeznaczonymi do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują pracę z platformy roboczej. Urządzenia te składają się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, konstrukcji wsporczej platformy roboczej z układem napędowym i podwozia. Podesty ruchome przejezdne stanowią najliczniejszą grupę podestów.

Zalety użytkowe tych urządzeń, jak np. możliwość bezpośredniego dojazdu do określonego obiektu, znaczna wysokość podnoszenia, łatwość manewrowania ruchami platformy roboczej. Podesty przejezdne używane są między innymi do wykonywania: montażu i kontroli konstrukcji masztowych, wieżowych, kominowych, mostowych, dźwignicowych, montażu konstrukcji dachowych, rynien, pokryć szklanych, prac konserwacyjnych przy elewacjach budynków, napraw i konserwacji oświetleni ulicznych, napraw linii energetycznych i telefonicznych, przecinania drzew, montażu reklam.

Zapraszamy na naszego facebooka !

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. Pierwszym etapem jest egzamin teoretyczny. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu praktycznego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
uprawnienia UDT

Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego ważne z dokumentem tożsamości.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl