Szkolenia

Szkolenie, kurs: Przecinarka do nawierzchni dróg o napędzie silnikowym kl. III wszystkie

w kategorii: Maszyny do robót drogowych

Kurs „ Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie silnikowym kl. III wszystkie ”

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM

przecinarka

OPIS SZKOLENIA

Przecinarki to urządzenia służące do cięcia nawierzchni dróg w celu jej późniejszego usunięcia fragmentu masy lub w celu wykonania dylatacji. Przecinarki nawierzchni znajdują zastosowanie głównie podczas wykonywania prac remontowych nawierzchni dróg. Maszyny te posiadające ostrze w formie zębatego dysku mocowane na wale napędowym do ciecia podłużnego nawierzchni asfaltowej. W zależności od średnicy zastosowanej tarczy możemy uzyskać różne głębokości cięcia. W zależności od rodzaju zastosowanej tarczy możliwe jest cięcie powierzchni asfaltowych lub betonowych. W przecinarkach o dużej głębokości cięcia zastosowany jest napęd kół ułatwiający i przyspieszający pracę. Piły w trakcie pracy schładzane są wodą, co zmniejsza ich zużycie i minimalizuje pylenie.

CEL KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie silnikowym w zakresie III klasy uprawnień.

PROGRAM

Szkolenie obejmuje 36 godzin zajęć w tym: 22 godzin teorii z zakresu:

  • bhp ogólne – dla wszystkich maszyn

  • przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – przedmioty specjalistyczne klasa III

oraz 10 godzin zajęć praktycznych.

Zapraszamy na naszego facebooka !

Warunkiem ukończenia szkolenia jest 80% obecności na zajęciach.

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu składanego przed komisją imbigs, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu ustnego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl