Szkolenia

Szkolenie, kurs: Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (suwnice wariant I kat. II S (poziom roboczy))

w kategorii: Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Kurs „Suwnice”

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

suwnica

OPIS SZKOLENIA

Suwnice kat. I S i II S to szczególnego rodzaju dźwignice, wspomagające całą masę procesów technologicznych związanych z transportowaniem ładunków w zakładach pracy. Suwnice to urządzenia pracujące w ruchu przerywanym, o złożonej budowie, przemieszczające się po torach stanowiących równocześnie konstrukcję nośną urządzenia. Suwnice stanowią połączenie poruszającego się wzdłuż oraz poprzecznie nośnika i przymocowanej do niego wciągarki. Przeznaczone są do przenoszenia ładunków w pionie bądź poziomie i mogą pracować w obrębie sześcianu ograniczonego parametrami elementów nośnych urządzenia.
Suwnice od dawna są wykorzystywane w transporcie wewnątrzzakładowym. Stąd wiele bardzo różnych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących zarówno konstrukcji nośnych jak i układów sterujących. W przypadku suwnic wyróżniamy kategorię I i II, natomiast ze względu na rozwiązanie konstrukcji nośnej, rozróżniamy cztery rodzaje suwnic: bramowe, półbramowe, mostowe i podwieszone. Suwnice kat. II S to suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe, natomiast suwnice kat. I S to suwnice sterowane z przez operatora z kabiny. Uprawnienia kategorii I S uprawniają równocześnie do obsługi cięgników kategorii I W i suwnic kategorii II S.

Zapraszamy na naszego facebooka !

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. Pierwszym etapem jest egzamin teoretyczny. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu praktycznego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
uprawnienia UDT

Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego ważne z dokumentem tożsamości.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl