Szkolenia

Szkolenie, kurs: Szkolenia BHP

w kategorii: Szkolenia BHP i inne szkolenia

Szkolenia BHP
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla:
• pracodawców i innych osób kierujące pracownikami;
• pracowników służby bhp;
• pracowników inżynieryjno – technicznych;
• pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
• pracowników administracyjno – biurowych.
Głównym celem ich organizowania jest aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawnych, oceny zagrożeń oraz metod kształtowania odpowiednich warunków pracy. Posiadamy kadrę wykwalifikowanych specjalistów w zakresie bhp, specjalistów ochrony ppoż. oraz ratowników medycznych. Wykładowcy naszej firmy posiadają niezbędną wiedzę, by przeprowadzać szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników. Prowadzimy szkolenia w dogodnej formie:
• kursy
• seminaria
• instruktaż
• samokształcenie kierowane

1. Szkolenie BHP wstępne
Szkolenie wstępne BHP jest organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Głównym celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami, występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenie wstępne BHP obejmuje:
• instruktaż ogólny
• instruktaż stanowiskowy

Podstawa Prawna
art. 2373 § 2 k. p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.” Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972 ze zmianami.
2. Szkolenie BHP okresowe
Tego typu szkolenie prowadzone są w celu aktualizacji i uzupełnienia informacji w dziedzinie BHP. Częstotliwość szkoleń okresowych zależna jest od stanowiska zajmowanego przez pracownika.
• co najmniej raz na 1 rok – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonujący szczególnie niebezpieczne prace;
• co najmniej raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych niewykonujących szczególnie niebezpiecznych prac;
• co najmniej raz na 5 lat – pracodawcy oraz pracownicy kierujący innymi pracownikami;
• co najmniej raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi, którzy nie wykonują pracy związanej z narażeniem zdrowia na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP;
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl