Szkolenia

Szkolenie, kurs: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (ładowarki teleskopowe)

w kategorii: Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Kurs „Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem” (ładowarki teleskopowe)

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

wózek jezdniowy specjalizowany kat. I WJO

OPIS SZKOLENIA

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, zwane powszechnie ładowarkami teleskopowymi to urządzenia, które znalazły powszechne zastosowanie przy różnych pracach, często w bardzo trudnych warunkach środowiskowych. Jest to spowodowane faktem, że maszyny te cechuje łatwość prowadzenia i obsługi oraz wysoka sprawność, wszechstronność i wydajność robocza. Kompaktowa budowa oraz teleskopowe ramię wózka jezdniowego specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem oszczędza czas podczas prac w ograniczonych przestrzeniach, ułatwia podawanie ładunków na znaczne wysokości i manewrowanie ładunkiem w przestrzeni na połączonych zasadach pracy żurawia oraz klasycznej ładowarki czołowej. Napęd podawany płynnie przez układ hydrauliczny na wszystkie cztery koła jezdne pozwala swobodnie przemieszczać się ładowarce teleskopowej po nierównościach oraz w ciężkim terenie, a układ stabilizacji statycznej pozwala na wykorzystanie znacznego wysięgu hydraulicznego ramienia przy zachowaniu optymalnych warunków bezpieczeństwa. W wózkach jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem istnieje również możliwość adaptacji szerokiej gamy dodatkowego oprzyrządowania roboczego takiego jak: widły, łyżka, łyżka z chwytakiem, wiertło, zamiatarka, kosz roboczy, itp. Możliwość indywidualnego dostosowania wyposażenia maszyny do potrzeb użytkownika jest niewątpliwą zaletą ładowarek teleskopowych. Uprawnienia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem wydawane są przez wyznaczony organ Urzędu Dozoru Technicznego.

Zapraszamy na naszego facebooka !

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. Pierwszym etapem jest egzamin teoretyczny. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu praktycznego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
uprawnienia UDT

Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego ważne z dokumentem tożsamości.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl