Szkolenia

Szkolenie, kurs: Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne kl. I wszystkie

w kategorii: Maszyny do robót drogowych

Kurs „Operator frezarki do nawierzchni dróg kl. I wszystkie”

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

frezarka

OPIS SZKOLENIA

Frezarki drogowe są maszynami służącymi do skrawania górnej warstwy „asfaltowej” nawierzchni drogi na określoną głębokość w celu jej wyprofilowania. Proces skrawania odbywa się „na zimno”, a nawierzchnia po profilowaniu, tj. po usunięciu starej mieszanki mineralno – bitumicznej jest równa i ma szorstką teksturę, co umożliwia zarówno okresowe korzystanie z drogi, jak i nakładanie nowej warstwy masy.
Frezarki drogowe należą do maszyn napędzanych silnikami wysokoprężnymi o mocach uzależnionych od ich wielkości. Mają podwozia gąsienicowe lub kołowe. Są to maszyny wolnobieżne.
Frezarki służą do wyrównywania remontowanej nawierzchni drogowej, zwłaszcza do usuwania kolein i wykorzystuje się je najczęściej przed zabudową w jezdni nowej warstwy wierzchniej.

CEL KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie operatora frezarki do nawierzchni dróg w zakresie I klasy uprawnień.

PROGRAM

Szkolenie obejmuje 134 godzin zajęć w tym: 52 godziny teorii z zakresu:

  • Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
  • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
  • Frezarki do nawierzchni dróg – samojezdne – przedmioty specjalistyczne

oraz 82 godzin zajęć praktycznych.

Zapraszamy na naszego facebooka !

Warunkiem ukończenia szkolenia jest 80% obecności na zajęciach.

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu składanego przed komisją imbigs, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu ustnego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl