Szkolenia

Szkolenie, kurs: Zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II wszystkie (węzeł betoniarski)

w kategorii: Maszyny do sortowania kruszyw oraz produkcji i stosowania betonu

Kurs „ Operator zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II wszystkie

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

węzeł betoniarski

OPIS SZKOLENIA

Zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II wszystkie typy zwany jest węzłem betoniarskim lub stacją przygotowania mieszanki betonowej bądź betonownią lub też betoniarnią. W skład urządzeń pracujących w węźle betoniarskim wchodzi betoniarka oraz niezbędne urządzenia do transportu i dozowania kruszywa oraz cementu. Na dużych budowach, o szerokim zakresie robót betoniarskich, organizuje się węzły betoniarskie, które mają częściowo zmechanizowany zasyp do betoniarek o większej pojemności, a wydajność ich wynosi 40 – 150 m3 betonu na zmianę. Dozowanie składników odbywa się w sposób precyzyjny, zgodny z recepturą i zautomatyzowany.
W węźle betoniarskim kruszywo o różnej granulacji ziaren oraz piasek składuje się w zasiekach ułożonych koncentrycznie wokół węzła; natomiast cement przechowuje się w zasobniku, z którego za pośrednictwem dozownika lub przenośnika jest on podawany wprost do kosza zasypowego betoniarki. Zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych znajduje szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju budowach.

CEL KURSU

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych w zakresie II klasy uprawnień.

PROGRAM

Szkolenie obejmuje 92 godzin zajęć w tym: 50 godzin teorii z zakresu:

  • Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
  • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych – przedmioty specjalistyczne klasa II

oraz 42 godzin zajęć praktycznych.

Zapraszamy na naszego facebooka !

Warunkiem ukończenia szkolenia jest 80% obecności na zajęciach.

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu składanego przed komisją imbigs, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu ustnego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
książka operatora maszyn roboczych

po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje wpis do książki operatora maszyn roboczych zgodnie z rozporzndzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

uprawnienia honorowane są także we wszystkich krajach ue.

na życzenie klienta możemy wydać subskrypcję uzyskanego uprawnienia w języku angielskim.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl