Szkolenia

Szkolenie, kurs: Żurawie przewoźne i przenośne (HDS)

w kategorii: Maszyny do robót budowlanych, Maszyny do robót drogowych, Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Kurs „Żurawie przeładunkowe typu HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy)”

Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, popołudniowym oraz WEEKENDOWYM.

Żuraw przeładunkowy HDS

OPIS SZKOLENIA

Żurawie przeładunkowe typu HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) jest to odmiana dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz rozładunek. Żurawie przeładunkowe i zaliczane są do dźwignic, określanych jako maszyny o pracy przerywanej, przeznaczone do podnoszenia  przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego. Maszynami te wyposażone są w napęd hydrauliczny i składają się z kolumny obracającej

 się w podstawie i wysięgnika osadzonego na szczycie kolumny.

Żurawie znalazły zastosowanie w budownictwie, pracach transportowych oraz pracach przeładunkowych. Stosowane są coraz powszechniej w samochodach dostawczych oraz przy pojazdach ciężarowych wyposażonych w platformy ładunkowe.

Zapraszamy na naszego facebooka !

W naszym ośrodku szkoleniowym kursy i szkolenia ukończyło już wiele firm i osób prywatnych z miast: Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.

Kto może zostać operatorem?

jeżeli:

  • masz ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • posiadasz udokumentowany miesięczny staż pracy w obsłudze techniczno – eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku miesięcznego stażu pracy ośrodek oferuje przygotowanie wstępne kandydata na operatora !!!)

możesz wziąć udział w kursie i uzyskać uprawnienia.

Kto prowadzi szkolenia?

kursy prowadzone są przez wysokokwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów z przygotowaniem merytorycznym oraz pedagogicznym.

do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są modele elementów maszyn (przekroje silników, sprzęgła, przekrój skrzyni biegów), filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. w procesie nauczania wykorzystywane są również przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i wzory dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak wygląda egzamin?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik przestępuje do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, który odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym. Pierwszym etapem jest egzamin teoretyczny. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z tej części egzaminu słuchacz przystępuje do egzaminu praktycznego.

Jakie otrzymam uprawnienia?
uprawnienia UDT

Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego ważne z dokumentem tożsamości.

Masz pytania - skontaktuj się z nami.

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

tel./fax 43 827 17 20, 43 827 46 12

tel. kom. 508 352 792, 511 577 178

napisz do nas: oskdop@zdnet.pl